Finansielle rapporter

Vi udgiver en månedlig rapport der dokumenterer vores omsætning og hvilke beløb der er tildelt hver organisation. For at mindske den administrative byrde både for organisationerne og os, udbetales donationer kvartalsvis. Vores eksterne revisor, RIR Revision, verificerer løbende at hver forening modtager deres retmæssige del af omsætningen.

Du skal kunne stole på at din brug af Givero virkelig gør en forskel for de organisationer du har valgt at støtte. Derfor offentliggør vi disse rapporter og arbejder under fuld gennemsigtighed. Det synes vi kun er rimeligt. Vores revisor er forpligtiget til at skrive en anmærkning i vores årsregnskab hvis ikke vi donerer de korrekte beløb. Regnskaberne, inkl. eventuelle anmærkninger, offentliggøres af Skat.